Ελλάδα (30)0.05 ευρώ ανά SMS
Ηνωμένο Βασίλειο (44)0.05 ευρώ ανά SMS
Κύπρος (357)0.03 ευρώ ανά SMS
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι τελικές τιμές ανά 1 SMS

Εκπτώσεις

Εάν προαγοράσετε πακέτο τουλάχιστον 20000 SMS θα λάβετε έκπτωση από 10% έως 20% στο τελικό ποσό πληρωμής.