Τιμοκατάλογος

Παρακάτω εμφάνιζονται οι τιμές αποστολής SMS ανά χώρα. Οι τιμές είναι σε ευρώ (€).