Τα πιο γρήγορα SMS

0 Comments

Σύμφωνα με μετρήσεις που έγιναν την περίοδο Μάρτιος 2014-Απρίλιος 2014 ο χρόνος παράδοσης των μηνυμάτων μειώθηκε κατά τα 4 δευτερόλεπτα καθιστώντας την πλατφόρμα μας την πιο γρήγορη πλατφόρμα αποστολής μαζικών μηνυμάτων για την περίοδο αυτή.

Σας ευχαριστούμε

Leave a Reply